PDB, sinds 1994 actief in het ontwikkelen van software voor verschillende doelen.

Websites, administratieve toepassingen, sturingssoftware, ...

Database ontwerp en onderhoud

Wij helpen u bij het samenstellen van uw database, of u wil vertrekken van scratch of van een bestaande toepassing.

Een database is een gereedschap, een product; je kan het zelfs vergelijken met een brief. Hij bestaat uit meerdere onderdelen met verschillende betekenis, zoals geadresseerde, hoofdtekst, enz. Deze onderdelen op zich hebben geen betekenis buiten het grotere geheel. Het is duidelijk dat er dan iets ontbreekt. Pas als u weet hoe een brief is samengesteld en wat het doel is van de verschillende onderdelen, is het relatief eenvoudig de brief samen te stellen.

Zo verloopt het ook bij een database, al is het uiteraard iets ingewikkelder. In tegenstelling tot de brief, moeten de onderdelen van een database onderling samenwerken in de juiste volgorde. Een enkele eenvoudige fout in het project is voldoende om het geheel in het honderd te doen lopen, met een onbruikbaar stuk software tot gevolg. Daarom is goed overleg van essentieel belang. U zal samen met ons wat tijd moeten vrijmaken om het hele plaatje in kaart te brengen van wat u nu wil en misschien ook later.

Een database groeit immers. De analyse bij de start kan tot in de puntjes uitgewerkt zijn waarbij elk detail beschreven is, maar na verloop van tijd komen er meer dan waarschijnlijk elementen bij die vragen naar een bijsturing van het programma.

Intra- & internet

PDB is reeds jaren aktief in het ontwikkelen van software voor intra- en internetgebruik. We ontwikkelen samen met u de websites met het oog op eenvoud in gebruik.

Waar mogelijk zorgen we er voor dat elk systeem zijn volledige functionaliteit kan bereiken, of het nu gaat over Macintosh OS 9, OS X, Windows 95 en volgende of mobile systemen. De website moet werken door gebruik te maken van de standaard internet verkenner, zonder installatie van extra software of plug-ins.

Maatwerk

PDB is reeds jaren actief in het ontwikkelen van software voor administratieve doelen en specifieke stuursoftware.

U heeft een bepaalde toepassing voor ogen. Afhankelijk van het bestek wordt er gekeken met welke softwaretool de opdracht het beste uitgevoerd kan worden.

De ontwikkelingen worden bekeken in functie van de beschikbare hardware. Indien mogelijk wordt de software zo ontwikkeld dat er geen nieuwe hardware aangekocht moet worden om het project te doen werken.

Het maatwerk kan een eenmalige ontwikkeling zijn, of kan een project zijn dat op regelmatige basis opgevolgd moet worden.